Apták - hand painted

Zpooomaaalteee...! virtuální výstava 2013

Zpooomaaalteee...!  virtuální výstava 2013

Další v seriálu tématických výstav Malířského klubu (fler.cz)…

http://www.fler.cz/blog/zpooomaaalteee-15443

"…Malířský klub se načas změnil v biologický kroužek... Začalo to nenápadně - od dětských úspěchů v roztodivných disciplínách jsme totiž plynule přešli (nebo spíš -y, protože naši kluboví muži vytrvale mlčí) ke školním prohřeškům. Jednoznačné prvenství získala v tomto ohledu fareva a její dávný nemravný obrázek šneků... Pak následovala mnohostránková odborná diskuse na téma měkkýši zakončená rychlým výstavním mezitématem. Všem, kdo čekali seriózní pokračování našich virtuálních výstav, se omlouváme, ale bylo to silnější :)

Dovolte mi tedy, abych dnešní improvizovanou vernisáž na téma "Plži" zahájila krátkou básní naší milé kolegyně Ivky Lehkoživky:

Z pozice hlemýždě
hledím si na hýždě
manžel v pozici slimáka
kam asi hledí? .......
" (cit. Malířský klub)

Apták |